Alle nyheter

Siste nytt fra Aunegrenda Rundt traséen: Bru over Søndre Tverråa er på plass!

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

Etter flere år med lite snø og milde vintre, la Holtålen Turforening i 2013 planer for å barmarkspreparere Aunegrenda Rundt traseen, slik at skitraseen kan brukes hele vinteren med start og innkomst ved grendahuset i Aunegrenda. Det ble lagt planer for tiltak og finansiering. Det var behov for mye skogrydding, sprenging av store steiner. Det var også behov for fjerning av steiner, stubber og andre ujevnheter for at vi kunne preparere løyper med så øye snø som mulig. Det var behov for bygging av broer. Nå i høst begynner vi å nærme oss målet. Prosjektet er kostnadsberegnet til Kr. 620.000,-. Prosjektet har vert ett samarbeid mellom Haltdalen idrettslag og og Holtålen Turforening. Det er innvilget tippemidler til prosjektet på ca kr. 180.000,-. Prosjektet har fått støtte på kr. 20.00,- av Haltdalen Sparebank og brubjelker til en verdig av kr. 40.000, av Statens Vegvesen (gamle brubjelker fra Brubakken bru, som ble tatt av flommen 16.08.2011). Etter at mye arbeid er utført er vi i ferd med å fullføre arbeidene. Hele traseen er preparert med gravemaskin, det er sprengt i stykker mange store steiner, det er utvidet og utbedret bru over Nordpåbekken og Trelsjåa. Det er utført mye skogrydding for at traseen skal være bred nok til å kjøre spor med løypemaskin ca. 5 meters bredde. I september 2019 har vi bygd bru over Søndre Tverråa, bruspenn på 11 meter og 4,2 meter bred, det gjenstår rekkverk og oppfylling på begge ender. Det er utført mye dugnad, Haltdalingene har atter en gang vist dugnadsånden er meget bra. Stor takk til alle som har vert med på dugnad.

Tags: